عقل، ابزاری مطمئن برای تشخیص  چاپ

تاریخ : چهارشنبه 19 اسفند‌ماه سال 1394 در ساعت 09:15 ق.ظ
  ما انسان‌ها مُدام در حال انتخاب هستیم. نتیجه‌ی این انتخاب‌های کوچک و بزرگ، سعادت یا شقاوتِ ما را رقم خواهد زد.
-  در بسیاری مواقع، انتخاب‌های ما ناشی از تاثیرات محیطی است. مانند: رسم و رسوم؛ عُرف حاکم بر جامعه؛ آموزش؛ تربیت خانوادگی ...
-  برای «انتخاب صحیح» نیازمندِ ابزاری هستیم که بتواند درست را از نادرست تشخیص دهد.
-  «عقل»، ابزاری مطمئن برای تشخیص خوب از بد؛ و درست از نادرست است.
-  حتی کودکان توسط همین ابزار تشخیص – یعنی عقل - است که زشتی و زیباییِ رفتارها را وجدان می‌کنند (می‌یابند).
-  عقل، ابزاری است که فی‌البداهه تشخیص می‌دهد و برای تمییز دادن میان خوب و بد، لزوما نیازی به تفکر یا ابزارهای دیگر ندارد.
 
 
تمرین عملی:
تلاش کنیم در انتخاب‌های کوچک و بزرگ‌مان منشأ تصمیم‌گیری‌هامان را شناسایی نماییم. به عنوان نمونه:
این کفش را می‌خرم، چون: کفشم خراب شده؟ تازه مُد شده؟ مارک دار است؟ قشنگ است؟ راحت است؟ ...
به جای مترو با ماشین خودم به محل کار می‌روم، چون ...
در این مهمانی شرکت می‌کنم، چون ...
شب دیر می‌خوابم، چون ...
همراه غذا نوشابه می‌خورم، چون ...
با برادر کوچکم به تندی رفتار می‌کنم، چون ...
این فیلم را نگاه می‌کنم، چون ...