محرم عزای فراموشی غدیر...!  چاپ

تاریخ : دوشنبه 13 مهر‌ماه سال 1394 در ساعت 09:21 ق.ظ
غدیر نیامده رفت!
و محرم نمی آید چون هست.
نگو محرم آمد ک محرم آمدنی نیست.
محرم همیشگی است.
و بدبختی ما از آنجا شروع شد ک پنداشتیم محرم یک دهه می آید و میرود.محرم از کی هست شد؟
آیا تا بحال از خود پرسیده ای؟
آری از آن زمان ک غدیر نیست شد.
غدیر را نیست کردندو ما نظاره کردیم.
وقتی غدیر فراموش شد،محرم برپا شد.
محرم عزای نادیده گرفتن غدیر است...
محرم عزای فراموشی غدیر!