عید میلاد مبارک...  چاپ

تاریخ : شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1394 در ساعت 12:52 ق.ظ
تقدیم به پدر حقیقیمان، امام زمان-ارواحُنا فِداه:
ای سفر کرده ی موعود بیا
که دلم در پی تو دربه در است
جان ناقابل این چشم به راه
برگ سبزی به تو، روز پدر است...

مردی می آید از تبار نور، از تبار عاشقان و شوریدگان؛ مردی که پیامبر (ص) از گل خنده های نگاه او نشاط می یابد و ابوطالب در نیمه شب های بیداری دل، با او راز دل می گوید و فاطمه بنت اسد باغ چشمانش را به روی او می گشاید تا گل شادمانی را آبشار لبخند او شکوفا کند؛ مردی که طلوع مهرانگیز نگاهش دیگر بار حلاوت وصال و عشق را در چشمه لایزال به جان پاکان می نوشاند و پیاله حیات عاشقان از نگاهش لبریز می شد. علی؛ فصیح ترین شعر حیات و زیباترین آواز آفرینش است...  در این روز، بار دیگر پنجره های زمین گشوده شد و فرشتگان بال در بال هم، به استقبال نوزاد فاطمه آمدند؛ فرشتگانی که هرکدام شاید، سال های سال شوق آمدنش را به شادی نشسته بودند و تمنای دیدارش را می کشیدند. و زمینیان را مژده یی دیگر؛ مژده یی که پس از میلاد محمد (ص) لذت هیچ مژده یی به آن نرسید؛ زیرا علی، آن بزرگ مرد تاریخ انسانیت هر کجا که لازم بود، بر زخم ها مرهم نهاد و دل های نابینا و گوش های ناشنوا و زبان های بی کلام را درمان کرد.
اکنون پس از چهارده قرن، هنوز هم جهانیان مدیون و محتاج اندیشه ماندگار و جاودانی علی هستند و بی تردید تا جهان است و بشریت، افکار و اندیشه علی بر تارک آن همچون آفتاب پرمهر خواهد درخشید و شعاع آن دل هر تاریکی و تاریک ترین دل ها را روشن خواهد کرد....
تردیدی نیست که کشتی سرگردان بشریت امروز تنها با الهام گیری از اندیشه های علی که برگرفته از اسلام ناب محمدی است؛ به آرامش خواهد رسید؛ آرامشی که هیچ گاه از دست نخواهد رفت....
............................................
امام علی (ع) : 1.دین شخصیت و بزرگی بخشد 2.دانش عظمت بخشد 3.خودخواهی ، سرافکندگی آورد 4.بخشش رفتار پسندیده است 5.سستی ( در همه امور ) تباهی فرصت است. 6.فروتنی عظمت آورد. 7.دنیا گذرا است و آخرت پاینده است. 8.عدالت دلپذیر است. 9.عقل نگهبان ( انسان ) است.
 غررالحکم صفحه 15
مولا علی (ع) : آدمی به گفتارش سنجیده می شود و به رفتارش ارزیابی می گردد ، چیزی بگو که کفه سخنت سنگین شود و کاری کن که قیمت رفتارت بالا رود.
الحدیث جلد 1 صفحه 19
مولا علی (ع) : در ضمن وصایای خود به حضرت حسین (ع) فرموده : خوشبخت و رستگار کسی است که علم و عملش ، دوستی و دشمنیش ؛ گرفتن و رها کردنش ، سخن گفتن و سکوتش ، رفتار وگفتارش تنها بر اساس رضای الهی استوار باشد و بر خلاف امر پروردگار قدمی بر ندارد .
الحدیث جلد 1 صفحه 30
مولا علی (ع) : جسم آدمی شش حالت دارد : سلامت و مرض، مرگ و حیات، خواب و بیداری، جان آدمی نیز دارای این شش حالت است: حیات جان علم است و مرگش جهل، مرض جان شک و تردید است و سلامتش یقین، خواب جان غفلت و بی‌خبری است و بیداریش حفظ و مراقبت است.
الحدیث جلد 2  صفحه 30